W imieniu spółki „Miramoto” Sp. z o.o. z siedzibą w Broniszach zawiadamiam, że w dniu 24.04.2015 r. nastąpiło przekształcenie firmy:

OTS Mirosława Sarnowska
ul. Poznańska 98, 05-850 Bronisze, NIP: 529-124-64-92, REGON: 012828190,

w spółkę:

„Miramoto” Sp. z o.o.
ul. Poznańska 98, 05-850 Bronisze, NIP: 118-210-81-22, REGON: 14720541000000,

poprzez wpis przekształcenia do rejestru przedsiębiorców KRS (Monitor Gospodarczy z dnia 07.05.2015 roku poz.87) i jednocześnie te dane spółki są danymi obowiązującymi.

Zmiana formy prawnej a w konsekwencji nazwy nie ma wpływu na kontynuację działalności przez ten sam podmiot. Przekształcenie nastąpiło na podstawie przepisów ogólnych Kodeksu Spółek Handlowych z dnia 15 września 2000 roku (Dz.U. Nr 94, poz. 1037) tekst jednolity z dnia 19 kwietnia 2013 roku (Dz.U. 2013, poz. 1030) co oznacza, że „Miramoto” Spółka z o.o. przejmuje wszystkie prawa i obowiązki dotychczasowej firmy OTS Mirosława Sarnowska na podstawie tzw. sukcesji uniwersalnej.

Spółka zachowuje swój dotychczasowy adres oraz numer rachunku bankowego. Przekształcenie formy prawnej prowadzonej działalności nie ma wpływu na ważność zawartych wcześniej umów, a celem przekształcenia jest usprawnienie zarządzania podmiotem i zwiększenie jego konkurencyjności w stale zmieniającym się otoczeniu gospodarczym.

Prosimy o odnotowanie opisanej wyżej zmiany w Państwa rejestrach i ewidencjach.

Prezes Zarządu Mirosława Sarnowska